Bástya Egyesület – Gömör megye

A Bástya Egyesület, mint polgári társulás 2oo4-ben jött létre. Néhány cselekvőkész, tenni akaró polgár hozta létre, Rimaszombatban, működési területe az egykori Gömör megye, de a megye határain kívül is voltak már rendezvényei. Tagjaink elsősorban rimaszombatiak, gömöriek, avagy olyan Gömörből elszármazottak, aki szívesen tesznek, alkotnak, dolgoznak szűkebb pátriájuk felemelkedéséért, javáért.

Az Egyesület célja Rimaszombat és környéke kistérség fejlődése, fejlesztése, felzárkóztatása, környezetvédelme, lakosainak komplex segítése, tájékoztatása. A térség multjának, jelenének, értékeinek bemutatása, hagyományainak ápolása, azok megélése, szokásainak megőrzése. Az Egyesület többek között foglalkozik előadások szervezésével, ismeretterjesztéssel, tudományos tevékenységgel, kapcsolatok kialakításával, a szomszédos régiókkal, továbbképzések, mesterkurzusok szervezésével, tanfolyamok lebonyolításával. Hátrányos helyzetűek, megváltozott munkaképességűek segítésével, gyermek és ifjúsági programok, táborok, rendezvények megvalósításával, szervezésével, híres szülöttek hagyatékának ápolásával, dokumentációs tevékenységgel, dokumentumfilm készítéssel, sajtótermékek, kiadványok, könyvek megjelentetésével.

Tevékenységi körébe tartozik továbbá a természeti értékek, növény és állatvilág megóvása, a védett helyek, területek megőrzése, rendben tartása.

Az Egyesület tagjai lehetnek olyan személyek, akik 18 évnél idősebbek s egyetértenek az Egyesület alapelveivel, s céljaival.

Az Egyesület együttműködik a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel, a 4.sz. Hatvani István Cserkészcsapattal, a Rákóczi Szövetséggel, a Csodaszarvas Egyesülettel, Tompa Mihály Klubbal… Az Egyesület külön szakosztálya az Árvay Miska Szabad Baranta  – baranta magyar harcművészetet gyakorló csapat.

Tudományos és kutatómunkát az Egyesület Információs és Kutatási  szakosztálya végez.

Az eddig eltelt tíz év alatt nagyon sokrétű tevékenységet fejtett ki az Egyesület. Előadásokat, kulturális és ismeretterjesztő rendezvényeket tartott Rimaszombatban, Tornalján-Madár Terem, Füleken, Radnóton, Putnokon, Rozsnyón, Sajógömörben, Gombaszögön s több, más helyen. Kopjafát állított honvédek tiszteletére Uzapanyiton, a gombaszögi pálos kolostor helyén, kolostorromokat, régi sírokat tisztított ki, művelődési és ifjúsági táborokat szervezett Rimaszombatban, Szilistyén, a Balog völgyében s másutt. Roma gyermekek számára szervezett vándortábort, s foglalkozásokat, dokumentumfilmeket készített Gömör természeti értékeiről, barlangjairól, szülötteiről. Könyveket adott ki Védett növényekről, Nagybalogról és környékéről, Pósa Lajosról…Baráti kapcsolatokat  létesitett az Ózdi Huszárbandériummal, a hódoscsépányi Hazatérők Lovasegyesülettel, Petraskó Tamással és csapatával Gömörszőllősről, a putnoki Gömöri Múzemmal és Tompa Mihály Kulturális Egyesülettel, a Cseh és Morvaországi Magyarok Szövetségének ostravai tagozatával, a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségével, a bécsi és Bécs környéki Magyarok Egyesületével, a Hamiltoni-Kanada – magyar cserkészekkel , a Csodaszarvas Egyesülettel és másokkal.

Több íjász és baranta fellépésen vett részt Lekenyén, Rimaszombatban, Ózdon, Hosszuszón, Madaron és másutt az országban. Tudományos gyűjtésbe és munkába  is bekapcsolódtak az Egyesület tagjai a Rákóczi Szövetséggel , majd  Fórum Intézettel közösen. Kutatásokat folytat az 1848-49-es Szabadságharc gömöri vonatkozásait illetően. 48-as sírokat tettek rendbe Jánosiban, Várgedén , Rimaszombatban és Kövecsesen. A salgótarjáni 56-os őszi Emlékfutásra rendszeresen szervez csapatokat a Református Gimnáziummal karöltve. Fellépéseken, vártisztításokon vesz részt a Fumdamentum Polgári Társulással-szabadkai vár, Rimaszombat. Temetők első és második világháborús, valamint 48-as katonasírjainak feliratát tisztították és újították fel tagjaink. Rajzversenyeket rendeztek, dokumentációs tevékenységben, szakcikkek írásában szorgoskodtak, publikáltak.

Színházi fellépéseket szervezett a Délvidéki Magyarkanizsai Szinház számára Rimaszombatban és Rozsnyón. Erdélybe Csíksomlyóra kétszer szervezett zarándokutat. Az árvízkárosultak és a szegénysorsúak számára több alkalommal szervezett gyűjtést. Ifjú filmeseket és a média területén tanulókat segíti szakmailag Egyesületünk. Filmfesztiválokra küld elsősorban környezet és természetvédelmi témákban filmeket az Egyesület. Esterházy János grófról valamint a felvidéki öregcserkészekről, kitelepítettekről valamint háborús veteránokról készített dokumentumgyűjteményt, s filmet az Egyesület. Munkájával s kutatóival, fotósaival segíti a Szlovák Barlangász Szövetséget valamint a Driencansky Kras barlangász csoportot. Részt vett Egyesületünk a Kárpát Medencei Ifjúsági Labdarúgótorna felvidéki lebonyolításában, a rimaszombati csapat három alkalommal is jelesül képviselte városunkat a Kárpát Medencei Ifjúsági Labdarúgótorna döntőjében , Jászberényben s Csongrádon valamint Miskolcon.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi szervezetével egyetemben több alkalommal szervezett kirándulást Rákóczi nyomában a Felvidéken, ill. Magyarországon, részt vett a Rákóczi Emlékfutás felvidéki szakaszán, több alkalommal. A pálosok nyomában kiránduláson vett részt Magyarországon, több kolostornál, mint -Martonyi, Göncz, Sárospatak…

Emlékkövet állítottak Fábry Zoltán őrnagy, mártír emlékére, Rimaszombatban. Együttműködik a Fábry család leszármazottaival, Nagyvázsonyból.

Lovas túrákon vettek részt – Vártúrát szerveztek gömöri várak érintésével -Füleken, Serkén, Várgedén és Ajnácskőn. Három alaklommal részt vettek a Görgei Lovastúrán , Rimaszombatban s környékén. Almás pusztán a Kök-Kizil tanyán tevékenykedtek, jurtát állítottak, rendezvényeket szerveztek. Vendégül látták a Kárpátaljai filmesek és cserkészek küldöttségét, Ungvárról.

Kenutúrán vettek részt három alkalommal a Tiszán, Bodrogon és a Hernádon -a Mozdulj Ki vízitúra csoporttal, Budapestről.

A szabadka pusztai második világháborús huszáremlékművet felújították, emlékünnepségeket szerveztek a budapesti Csodaszarvas Egyesülettel s Nagy Kálmán huszárezredessel.

A helyi cserkészcsapattal kutakat, patakmedreket tisztítottak tagjaink a Barát- kútnál,  a Ragyas pusztán, Péterfalán, Détér-Szénág pusztán és másutt valamint a Rima és a Zsánó mentén.

S ezen kívül még számtalan akcióba, rendezvénybe kapcsolódott be Egyesületünk társrendezőként, ill. támogatóként. A jövőben immár kibővült s megerősödött, többtucatnyi tagsággal folytatni szándékszik Egyesületünk sokrétű tevékenységét régiónk felemelkedésének javára.

©gy.